Услуга «онлайн-очередь» временно приостановлена

  • В период пандемии доступ клиентов в филиал ограничен. По этой причине могут возникать расхождения во времени, указанном в онлайн-очереди.

Тарифы

Продукт
Зарплатная карта
Валюта<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col tariffs-table__col--bold">Tariffs for salary card project</div>

<div class="tariffs-table__col tariffs-table__col--bold">Tariff 1</div>

<div class="tariffs-table__col tariffs-table__col--bold">Tariff 2</div>

<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Withdrawal through ATMs and POS-terminals</div>

<div class="tariffs-table__row--inner">
<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Via POS-terminals of PASHA Bank</div>

<div class="tariffs-table__col">Free of charge</div>

<div class="tariffs-table__col">Free of charge</div>
</div>

<div class="tariffs-table__row--inner">
<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Via POS-terminals of Kapital Bank</div>

<div class="tariffs-table__col">1% (min. 1 AZN)</div>

<div class="tariffs-table__col">1% (min. 1 AZN)</div>
</div>

<div class="tariffs-table__row--inner">
<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Via other banks of Azerbaijan</div>

<div class="tariffs-table__col">Free of charge</div>

<div class="tariffs-table__col">1 AZN</div>
</div>

<div class="tariffs-table__row--inner">
<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Via ATM’s of foreign banks</div>

<div class="tariffs-table__col">1.5% (min. 3 AZN)</div>

<div class="tariffs-table__col">1.5% (min. 3 AZN)</div>
</div>

<div class="tariffs-table__row--inner">
<div class="tariffs-table__row-heading tariffs-table__col">Via POS-terminals of foreign banks</div>

<div class="tariffs-table__col">1.5% (min. 6 AZN)</div>

<div class="tariffs-table__col">1.5% (min. 6 AZN)</div>
</div>
 
AZN
Срок действия
1 год /2 года /3 года
Вид карты
Visa Debit / MasterCard Debit
Снятие наличных в бизнес-центрах PASHA Bank (при отсутствии карты)
2% (мин. 5 AZN)
Тарифы по зарплатному проекту
Тариф 1
Тариф 2
Обналичивание через бакноматы и POS-терминалы
Через POS-терминалы PASHA Bank
Бесплатно
Бесплатно
Через POS-терминалы Kapital Bank
1% (мин 1 AZN)
1% (мин 1 AZN)
В других отечественных банках
Бесплатно
1 AZN
Через ATM иностранных банков
1.5% (мин 3 AZN)
1.5% (мин 3 AZN)
Через POS-терминалы иностранных банков
1.5% (мин 6 AZN)
1.5% (мин 6 AZN)
Снятие наличных в кассах Бизнес центров PASHA Bank (при отсутствии карты)
2% (мин. 5 AZN)
Валютно-обменные операции

Konvertasiya əməliyyatı kart hesabından silinmə günü üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun aparılır. Əlavə olaraq Beynəlxalq Ödəniş Sistemləri tərəfindən fərqli konvertasiya məzənnəsi tətbiq edilə bilər.

1%
Безналичные валютно-обменные операции

Konvertasiya əməliyyatı kart hesabından silinmə günü üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun aparılır. Əlavə olaraq Beynəlxalq Ödəniş Sistemləri tərəfindən fərqli konvertasiya məzənnəsi tətbiq edilə bilər.

0%
Внесение наличных денег

Maksimal aylıq mədaxil limiti aylıq 500 AZN təşkil edir. Daha yüksək pul vəsaitinin mədaxil edilməsi müştəri ilə Bank arasında Ümumi Şərtlər Toplusu müqaviləsinin mövcud olduğu halda mümkündür. Müştərinin Bank qarşısında öhdəliyi olduqda, annuitet cədvəli ilə verilən kreditin ödənişi üçün kassa vasitəsi ilə, overdraft və texniki overdraft ödənişi üçün həm kassa, həm də PAŞA Bankın ATM-ləri vasitəsi ilə əməkhaqqı kartına nağd pul vəsaitinin mədaxili zamanı komissiya tutulmur. Annuitet cədvəli ilə verilən kreditin ödənişi məqsədilə, habelə Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyindən əməkhaqqı kartına köçürmə yolu ilə mədaxil edilərkən əlavə mədaxil üzrə komissiya tutulmur. “Əməkhaqqı kart sahiblərinə verilən “Avans kredit xətti” məhsuluna qoşulan əməkhaqqı kartlarına internet saytı və PAŞA Bankın Mobil Əlavəsində kreditin ödənişi funksionallığı ilə mədaxil mümkündür.

через банкоматы PASHA Bank и Kapital Bank
0.2%
через кассы
0.2%
Приток денежных средств путем перечисления через платежное поручение

Maksimal aylıq mədaxil limiti aylıq 500 AZN təşkil edir. Daha yüksək pul vəsaitinin mədaxil edilməsi müştəri ilə Bank arasında Ümumi Şərtlər Toplusu müqaviləsinin mövcud olduğu halda mümkündür. Müştərinin Bank qarşısında öhdəliyi olduqda, annuitet cədvəli ilə verilən kreditin ödənişi üçün kassa vasitəsi ilə, overdraft və texniki overdraft ödənişi üçün həm kassa, həm də PAŞA Bankın ATM-ləri vasitəsi ilə əməkhaqqı kartına nağd pul vəsaitinin mədaxili zamanı komissiya tutulmur. Annuitet cədvəli ilə verilən kreditin ödənişi məqsədilə, habelə Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyindən əməkhaqqı kartına köçürmə yolu ilə mədaxil edilərkən əlavə mədaxil üzrə komissiya tutulmur. “Əməkhaqqı kart sahiblərinə verilən “Avans kredit xətti” məhsuluna qoşulan əməkhaqqı kartlarına internet saytı və PAŞA Bankın Mobil Əlavəsində kreditin ödənişi funksionallığı ilə mədaxil mümkündür.

1%
Внесение денег через платёжные терминалы
Не предусмотрено
Пополнение счёта услугой Card-to-Card
0.5%
Конверсионная комиссия при пополнении счета в иностранной валюте
0%
0%
Годовая процентная ставка овердрафта
24%
Овердрафт по карте
Согласно условиям услуги “Авансовая кредитная линия” представленной владельцам зарплатных карт
Другие тарифы услуг
В соответствии с действующими в ОАО «PASHA Bank» стандартными тарифами банковских карт (по желанию клиент может приобрести любую пластиковую карту при оплате за обслуживание в соответствии с тарифами)
webp-background

Для дополнительных вопросов